Телуричний струм, викликаний коливаннями іоносферного струму, може мати значний вплив на корозію металу в полярних зонах.

 

Геомагнітний вплив на заглибленні у грунти трубопроводи може створити потенційні коливання в декілька вольт. Ці коливання можуть спричинити небезпеку виникнення корозії, хоча відсоток часу втручання досить короткий.

Глибині трубопроводи набагато кращі провідники, ніж навколишній ґрунт, отже, заряд, пов’язаний з потенційними коливаннями поля, буде схильний до потрапляння, транспортування та скидання по трубопроводу.

Шар покриття трубопроводу, як правило, має питомий опір, достатньо високий, щоб діяти в якості ізолятора, що захищає від телуричних перешкод. Однак покриття може мати тріщини, які можуть призвести до корозії. Основна частина струму, викликаного геомагнітною взаємодією, розряджається на кінцях трубопроводу. Саме вони  найбільше піддаються корозії.

Трубопровід повинен бути добре захищений катодом для запобігання корозії . Крім того, слід встановити певний тип заземлення для зливу індукованого струму та мінімізації телуричних перешкод.